Fundacja Młodej Nauki

Fundację Młodej Nauki tworzą entuzjaści wiedzy – kreatywni naukowcy, działacze akademiccy oraz młodzi przedsiębiorcy. Skupiamy się na popularyzowaniu edukacji, nauki i kultury. Wspieramy nie tylko integrację polskich środowisk naukowych, gospodarczych i społecznych, ale również działalność badawczo-rozwojową. Upowszechniamy osiągnięcia polskich uczonych oraz rozwijamy ich kompetencje, dzięki harmonijnej współpracy nauki i biznesu.

Fundacja Młodej Nauki i MOOC

Pracę nad platformą edukacyjną rozpoczęliśmy w 2014 roku podczas zgromadzenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prezentując przed ponad setką rektorów koncepcję polskiej platformy MOOC.

W styczniu 2015 roku zorganizowaliśmy Konferencję „Moc MOOC-ów – czas na polską platformę”, skierowaną do ministrów, przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych oraz co ważne środowiska związanego z kształceniem na odległość w Polsce. Podczas konferencji podpisaliśmy list intencyjny na rzecz stworzenia polskiej platformy MOOC.

Z kolei w marcu 2017 roku podpisaliśmy porozumienie Z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs „Navoica” we wrześniu 2017 roku. Celem konkursu była budowa ogólnopolskiej platformy edukacyjnej.

Wygraliśmy! Fundacja Młodej Nauki wygrała konkurs w styczniu 2018 roku. Rozpoczęliśmy pracę nad realizacją projektu. 

30 października 2018 roku – uruchomiliśmy platformę Navoica.

Uruchomienie platformy edukacyjnej i przekazanie pierwszych kursów to dopiero początek drogi tworzenia ekosystemu kształcenia na odległość w Polsce.