MOOC-i w pytaniach i odpowiedziach

Czym jest kurs MOOC?
MOOC – massive open online course – to masowy (tj. dla nieograniczonej liczby uczestników), otwarty, bezpłatny kurs online.

W jaki sposób zapiszę się na kurs MOOC?
Wystarczy zarejestrować się na naszej platformie, a następnie zapisać się na kurs.

Czy wszystkie kursy MOOC są darmowe?
Tak, wszystkie kursy są darmowe.

Kto może zapisać się na kurs na platformie Polskiej MOOC?
Na kurs może zapisać się każdy, kto ma dostęp do internetu.

Czy otrzymam certyfikat po ukończeniu kursu?
Jesteśmy w trakcie tworzenia funkcjonalności certyfikacji i opracowania procesu certyfikacji kursów. Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Jakie kursy MOOC oferuje platforma?
Na platformie pojawi się szeroki zakres tematyczny kursów o zróżnicowanym poziomie trudności. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Jakie narzędzia (typ oprogramowania, sprzęt,ect.) powinien  posiadać uczestnik kursu przed rozpoczęciem kursu online?
Wystarczy komputer ze standardowym oprogramowaniem office plus kamera, głośnik, mikrofon i oczywiście dostęp do Internetu.

Czy ocena wiedzy studenta jest akceptowana w układzie zaliczone/nie zaliczone czy powinna być bardziej precyzyjna ( pkt,% ) ?
Kryteria oceny wiedzy to decyzja prowadzącego/autora. Powinna być tak dobrana, aby strategia oceniania była spójna z założonymi celami, efektami uczenia się oraz zadaniami w kurskie.

Czy możliwe jest uzyskanie informacji, ile trwają poszczególne elementy kursu – moduł, lekcja, jednostka?
Kurs podzielony jest na tygodniowe moduły. Autor powinien przygotować informację o strukturze, tytule modułów, lekcji, jednostek. Przy każdym module powinna pojawić się data rozpoczęcia i zakończenia pracy. Czas trwania kursu to przeważnie 4 – 10 tygodni. Studenci poświęcają na naukę średnio od 2 do 6 godzin tygodniowo.

Jaki %wykonanych prac pozwala zaliczyć kurs ?            
Kryterium oceny/ zaliczenia ustala na początku kursu autor/prowadzący. Skala oceny musi być tak ustalona, aby opanowana wiedza dawała swobodne możliwości w poruszania się po zagadnieniach kursu. Informacja o warunkach zaliczenia kursu oraz opis wymaganych zadań wraz z przypisywanymi wagami powinny znaleźć się w przewodniku po kursie, zwanym często informacją wprowadzającą lub zasadami obowiązującymi na kursie.