O projekcie

Czym jest MOOC?

Navoica

Głównym założeniem projektu Navoica jest stworzenie ogólnodostępnej platformy kształcenia, zapewniającą bogatą ofertę wirtualnych kursów. Platforma jest dostępna dla wszystkich, także dla osób poza granicami Polski, pragnących poznać naszą kulturę i dorobek naukowy. Dzięki platformie internetowej dotrzemy do każdego, kto chce się uczyć – bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. Usystematyzowanie dotychczasowych rozwiązań w zakresie kształcenia na odległość przez platformę, umożliwi nam stworzenie w przyszłości systemów: uznawalności, akredytacji (potwierdzenie dla twórcy kursu o spełnieniu wymagań formalnych nowego szkolenia typu MOOC i możliwości umieszczenia go na platformie) i certyfikacji (potwierdzenie dla kursanta o ukończeniu szkolenia online).

Navoica to pierwsza platforma z nową formą kształcenia, jaką jest MOOC, w Polsce. Serwis tworzy sieć współpracy uczelni i innych uznanych podmiotów kształcących. Nowy ekosystem kształcenia online skupia: uczelnie, instytucje naukowe, biznes i organizacje pozarządowe.

Projekt realizujemy dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.